Rozhodčí řízení Plzeň

Homepage


Rozhodce ad hoc Mgr. Rudolf Titze


 

Rozhodčí řízení představuje rozhodování majetkových sporů nezávislými rozhodci namísto rozhodování těchto sporů pomalými českými soudy.